Czujniki adresowalne

ED100

Optyczny detektor wyposażony w komorę referencyjną w oparciu o zasadę rozproszenia światła (efekt Tyndalla) i zapewnia pierwsze, wczesne ostrzeżenie o pożarze.
Szczegóły

ED200

Charakterystyka czujki ED200 została dokładnie ustawiona w trybie A1R (próg zadziałania dla 58°C z detekcją gradientową). Czujnik można również ustawić
Szczegóły

ED300

Czujnik ED300 to czujnik dymu i temperatury wykorzystujący najnowsze technologie wykrywania. Stąd jego zwiększona niezawodność dla wszystkich typów pożarów
Szczegóły

EB0010

Gniazdo dla czujników serii ENEA oraz IRIS jest wyposażone w zworkę pozwalającą na zachowanie ciągłości linii w przypadku wyjęcia czujnika z gniazda. Istnieje możliwość
Szczegóły

EB-0030

Głęboka podstawa montażowa pod gniazdo EB0010
Szczegóły

EB0010CS-łącznik

Łącznik ekranu do gniazda EB-0010
Szczegóły