EB0010CS-łącznik

Łącznik ekranu do gniazda EB-0010