• Metalowy garażowy
  • 60mm
  • NC
  • Szary
  • Przewód w osłonie metalowej