Działanie ROP IC0020 jest oparte na uruchomieniu prostego mechanizmu, który składa się ze sztywnego elementu sterującego z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu sprężynowego. Naciśnięcie czarnego przycisku wywoła stan alarmu.Przycisk aktywujący urządzenie i czerwona dioda LED znajdują się w przodu obudowy urządzenia. Dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest aktywowane – w stanie alarmu.W stanie alarmu świeci czerwona dioda LED jak również i staje się widoczny pasek flagi w kolorach żółtym i czarnym (pasek ten opada w stanie alarmu).Resetowanie jest realizowane poprzez wprowadzenie klucza dostarczonego do gniazda,dociśniecie do tyłu do wyczucia oporu, następnie obrót w prawą stronę aż do ponownego zablokowania mechanizmu sprężynowego. Resetowanie powoduje wycofanie opadającego paska flagi i przerywa świecenie czerwonej diody LED.

iris

DANE TECHNICZNE  
Napięcie zasilania 10-30 VDC – nominalnie 24 VDC
Rezystancja szeregowa między zaciskami "+" i "-" w przypadku alarmu 260 albo 660 Ohm
Temperatura pracy od - 10 ° C do + 55 ° C
Dopuszczalna wilgotność względna (bez kondensacji) 95% RH
Wymiary (WxSxG) 84 x 84 x 45 mm
Stopień ochrony IP30
Masa 126 g

Certyfikat ce

cc_ic0020_dop_0832-cpr-f0442_20140214_fihupl_pl.pdf

Świadectwo dopuszczenia

sd40022020ropec0020ic0020.pdf

Karta katalogowa

kk_ic0020_pl.pdf

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CPR

ic0020cop0051-cpr-186420200204en.pdf

Deklaracja właściwości użytkowych CPR

ic0020dop0051-cpr-186420200226.pdf