VW2W

VW2W
Interfejs łączności bezprzewodowej - linie konwencjonalne

Interfejs łączności bezprzewodowej VW2W umieszczany jest w adresowalnej protokołem ARGUS pętli i zasilane z pętli. Urządzenie odbiera i przetwarza sygnały z czujników (alarmu, usterki) a następnie przekazuje te informacje jak również i dotyczące własnego statusu do centrali sygnalizacji pożarowej.