Podstawa montażowa iskrobezpiecznych konwencjonalnych czujek ORBIS