29600-378 - bariera

29600-378 - bariera

Bariera galwaniczna dla iskrobezpiecznych konwencjonalnych czujek ORBIS – montaż na szynie DIN