Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 posiadają certyfikat zgodności z EN 54 - 11 - Ręczne ostrzegacze pożarowe oraz EN 54 – 17 Izolatory zwarć.

Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej, zwłaszcza serii INIM SmartLIGHT i SmartLOOP – jako adresowalne elementy pętli dozorowych.Działanie ROP EC0020 jest oparte na uruchomieniu prostego mechanizmu, który składa się ze sztywnego elementu sterującego z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu sprężynowego. Naciśnięcie czarnego przycisku wywoła stan alarmu.Przycisk aktywujący urządzenie i czerwona dioda LED znajdują się w przodu obudowy urządzenia. Dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest aktywowane – w stanie alarmu.W stanie alarmu świeci czerwona dioda LED jak również i staje się widoczny pasek flagi w kolorach żółtym i czarnym (pasek ten opada w stanie alarmu).Resetowanie jest realizowane poprzez wprowadzenie klucza dostarczonego do gniazda,dociśniecie do tyłu do wyczucia oporu, następnie obrót w prawą stronę aż do ponownego zablokowania mechanizmu sprężynowego. Resetowanie powoduje wycofanie opadającego paska flagi i przerywa świecenie czerwonej diody LED.

eneaEC

DANE TECHNICZNE  
Napięcie zasilania 19-30 VDC – nominalnie 24 VDC
Temperatura pracy od - 10 ° C do + 55 ° C
Dopuszczalna wilgotność względna (bez kondensacji) 95% RH
Wymiary (WxSxG) 84 x 84 x 45 mm
Stopień ochrony IP30
Masa 126 g

Certyfikat ce

cc_ec0020_dop_0832-cpr-f0443_20140214_fihupl_pl.pdf

Świadectwo dopuszczenia

sd40022020ropec0020ic0020.pdf

Deklaracja właściwości użytkowych CPR

ec0020dop0051-cpr-186520200226.pdf

Certyfikat stałości właściwości użytkowych CPR

ec0020cop0051-cpr-186520200204en.pdf

Karta katalogowa

kk_ec0020_pl.pdf