SmartLetUSee/LCD

SmartLetUSee/LCD

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD powiela wszystkie dane centrali i pozwala użytkownikom na dostęp i kontrolowanie systemu zgodnie z ich poziomami dostępu. Wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz i klawisze szybkiego dostępu. Idealnie nadaje się do montażu w odległych miejscach, w których to informacje o stanie systemu i jego ręczne sterowanie są wymagane. Do szyny RS485, która znajduje się w centrali, można dołączyć do 4 terminali wyniesionych, które mogą znajdować się do 1000m od centrali. Terminal posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

SmartLetUSee/LCD - jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM:

- model SmartLetUsee/LCD -  • SmartLoop, • SmartLight, • SmartLine;

- model SmartLetUsee/LCD-Lite - • SmartLight, • SmartLine.

W połączeniu z centralną SmartLoop powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania.

W połączeniu z centralami SmartLight lub SmartLine wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszanie itp..).

Urządzenia umieszcza się w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości sterowania i dostępu do wyświetlanych komunikatów centrali ppoż, ogólnie w dowolnym punkcie dostępu do budynku chronionego przez system ppoż. Połączenie centrali z urządzeniem odbywa się za pomocą kabla 4-żyłowego kabla ekranowanego, który zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna długość tego przewodu wynosi 1000m.

 

WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA WYROBU

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o małym zapyleniu w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i wilgotności powietrza do 80 % przy +40°C. Elementy urządzenia wrażliwe są na ciepło. Maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie powinna przekraczać +40°C . Przyłącze urządzenia do centrali sygnalizacji pożarowej powinno być wykonane przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczone przy przejściach przez granice stref pożarowych. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

Parametr Wartość
Wymiary gabarytowe L x H x G 193 x 367 x 60 mm
Stopień ochrony obudowy IP 30
Zakres temperatur pracy -5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna pracy 80 % przy +40°C
Zakres temperatur transportu -10°C do +55°C
Napięcie zasilania 18 ÷ 30 VDC
Maksymalny pobór prądu 40 mA
Zasilanie główne 27,6 VDC z CSP
Zasilanie awaryjne brak
Rodzaj uruchomiania uruchamiany bezpośrednio
Współpraca z CSP SmartLetUSee/LCD 

SmartLoop2080/G

SmartLoop2080/P

SmartLoop2080/S

SmartLoop1010/P

SmartLoop1010/G

SmartLoop1010/S

SmartLight/G

SmartLight/S

SmartLine020-2

SmartLine020-4

SmartLine036

Liczba terminali współpracujących z centralą

1…8 dla SmartLoop

1…4 dla SmartLine, SmartLight

Nie wolno palić, ani wyrzucać zużytych urządzeń elektronicznych wraz z innymi odpadkami - pierwiastki i substancje chemiczne w nich zawarte są wysoce szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przepisy o ochronie środowiska nakazują przekazanie ich do specjalnych punktów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

8451.pdf

Krajowa deklaracja stałości właściwości użytkowych

krajowadeklaracjastalosciwlasciwosciuzytkowych2021.pdf

Świadectwo Dopuszczenia

swiadectwodopuszczenia.pdf

Karta katalogowa

kartakatalogowasmartletuseelcd.pdf

Instrukcja

panelinstrukcja-obslugismartletuseelcdsmartletuseelcdlite2021.pdf