Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą jego wejść i wyjść w zależności od modelu (patrz tabela). W wersji z 4 wejściami 2 z nich mogą być skonfigurowane jako adaptery linii bocznych zasilane z pętli lub z zewnętrznego źródła zasilania. 4 wyjścia, w zależności od modelu, mogą być dedykowane dla sygnalizatorów akustycznych i optycznych albo zacisków bezpotencjałowych do sterowań strefowych.

  EM344S EM344R EM340 EM304S EM304R
Wejścia (opcja konwencjonalnej linii bocznej) 4 (2) 4 (2) 4 (2) brak brak
Wyjścia

4 - potencjałowe

nadzorowane

4 - przekaźnikowe

bezpotencjałowe

brak

4 - potencjałowe

nadzorowane

4 - przekaźnikowe

bezpotencjałowe
Zasilanie 19-30 VDC
Pobór prądu w stanie dozoru
max 80 uA @ 24V
Pobór prądu w stanie alarmu 20 mA @ 27.6V
Rezystancja końca linii 22 kOhm
Rezystancja wejściowa 2,2 kOhm
Obciążalność wyjścia bezpotencjałowego
max 1A / 30VDC
Temperatura pracy -5 ° C / +40 ° C
Wilgotność (bez kondensacji) 95%
Wysokość (z obudową) 106 mm
Wysokość (bez obudowy) 99 mm
Szerokość 113 mm
Głębokość (z obudową) 29 mm
Głębokość (bez obudowy) 19 mm