SO-Pd13

SO-Pd13
SO-Pd13/3m
SO-Pd13/3m/s
SO-Pd13/6m
SO-Pd13/6m/s
SO-Pd13/9m
SO-Pd13/9m/s

Przeznaczenie:

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego (korpus i podstawa ABS, soczewka PC), w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SO-Pd13 mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające oraz czteropozycyjny mikroprzełącznik (tylko w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji), za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora oraz czasu opóźnienia względem sygnalizatora „master” (tylko podczas pracy w trybie „slave”).

Sygnalizator SO-Pd13 występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4lx).

Sygnalizator SO-Pd13 spełnia wymagania normy PN-EN 54-23:2010, umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja z wykorzystaniem linii zasilającej – wersja sygnalizatora z modułem synchronizacji) lub z nastawionym opóźnieniem względem sygnalizatora master (od 0s do 0,7s).

Uwaga:

Podczas pracy w sieci, tryb fali (opóźnienie od sygnalizatora master do slave) nie jest objęty zakresem normy PN-EN 54-23:2010. Dostęp do mikroprzełącznika jest ograniczony. W celu zmiany nastawu należy usunąć osłonę mikroprzełącznika.

Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SO-Pd13 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2s. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generującym światło są diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. W zależności od wersji sygnalizatora (wersja z wbudowanym modułem synchronizacyjnym) możliwe jest tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie lub z efektem fali. W przypadku pracy sygnalizatorów w sieci, sygnalizator „master” wysyła impulsy synchronizacyjne po linii zasilającej. Podczas budowania sieci, sygnalizatory należy podłączyć do źródła zasilania poprzez filtr synchronizacyjny FS-1.

Tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie:

Przed przystąpieniem do tworzenia sieci sygnalizatorów, należy skonfigurować tryb pracy sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzełącznik czteropozycyjny. Przestawienie pozycji M/S mikroprzełącznika w pozycję ON ustawia tryb „master”, pozycja OFF tryb „slave”.

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory muszą być ustawione w tryb „slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.

Sieć sygnalizatorów może pracować synchronicznie lub z efektem fali. Tryb pracy sieci ustawiamy poprzez ustawienie opóźnienia na sygnalizatorach „slave”. W przypadku ustawienia opóźnienia na wartość 0s sieć będzie pracowała synchronicznie. Opóźnienie ustawiamy za pomocą mikroprzełączników D0..D2 zgodnie z ponizszą tablicą:

 

M/S ON - Tryb Master OFF - Tryb Slave
       
D0 D1 D2 Czas opóźnienia
OFF OFF OFF 0s
OFF OFF ON 0,1s
OFF ON OFF 0,2s
OFF ON ON 0,3s
ON OFF OFF 0,4s
ON OFF ON 0,5s
ON ON OFF 0,6s
ON ON ON 0,7s

 

Uwaga !

Podczas tworzenia sieci sygnalizatorów, należy stosować filtr synchronizacyjny FS-1. Niezastosowanie filtra może doprowadzić do uszkodzenia źródła napięcia zasilania.

Przykładowy schemat sieci sygnalizatorów SO-Pd13

SO-Pd13/3m     - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 3m,   
SO-Pd13/6m     - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 6m,
SO-Pd13/9m     - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 9m,
SO-Pd13/3m/s  - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 3m, wersja z wbudowanym         modułem synchronizacyjnym
SO-Pd13/6m/s  - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 6m, wersja z wbudowanym modułem synchronizacyjnym
SO-Pd13/9m/s  - Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 9m, wersja z wbudowanym modułem synchronizacyjnym

Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory serii SO-Pd13 powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych o odporności ogniowej (zalecane PIP-1AN®). Puszka powinna być montowana do podłoża/ ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-1AN® jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej, natomiast puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-2AN® zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SO-Pd13 zamontowany jest na suficie podwieszanym).

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania 16 - 32,5VDC
Stan dozorowania Nie dotyczy
Prąd alarmowania [mA]

< 38mA SO-Pd13/3m

< 38mA SO-Pd13/3m/s

< 38mA SO-Pd13/6m

< 38mA SO-Pd13/6m/s

< 85mA SO-Pd13/9m

< 85mA SO-Pd13/9m/s

Pobór mocy w stanie alarmowania [W]

< 0,91W SO-Pd13/3m

< 0,91W SO-Pd13/3m/s

< 0,91W SO-Pd13/6m

< 0,91W SO-Pd13/6m/s

< 2W SO-Pd13/9m

< 2W SO-PD13/9m/s

Stopień ochrony IP54
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy [°C] -25 ÷ 55
Wilgotność względna [%] <95 przy +40°C
Materiał obudowy ABS, Poliwęglan lub ich odpowiedniki
Masa [g]

SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  ~180g

SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  ~180g

SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  ~220g

Wymiary

SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  Ø115 x 53

SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  Ø115 x 53

SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  Ø115 x 68

Rodzaj przewodu linii dozorowej / sygnałowej / zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm² do 1,5mm² włącznie. maksymalny przekrój 2,5mm².
Barwa emitowanego światła

Wg świadectwa dopuszczenia: barwa czerwona

Wg normy EN 54-23:2010 biału lub czerwona

Liczba błysków na minutę, czas pojedyńczego rozbłysku

33,6 błysków na minutę

SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  tb=0,15s

SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  tb=0,15s

SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  tb=0,19s
Współczynnik pokrycia Kategoria O

Karta katalogowa

SO-Pd13_karta_katalogowa

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

w2-certyfikat-stalosci-wlasciwosci-uzytkowych-so-pd13.pdf

Świadectwo Dopuszczenia

w2-swiadectwo-dopuszczenia-so-pd13.pdf