SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk2 POSIADA CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0655 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3683/2019 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

 • Przeznaczony do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.
 • Optyka zgodna z normą EN 54-23:2010, akustyka zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
 • Barwa emitowanego światła – czerwona (dostępne również wersje: z białym światłem oraz czerwonym i białym naprzemiennie)
 • Źródło dźwięku – przetworniki piezoceramiczne.
 • Człon optyczny zbudowany w oparciu o diody LED.
 • 4 wzory dźwięku.
 • Funkcja synchronizacji części akustycznej oraz optycznej (możliwa również synchronizacja z sygnalizatorami SA-K5N, SA-K7N).
 • Natężenie dźwięku >110 dB @ 1m.
 • Skokowa regulacja natężenia dźwięku o ok. 6 dB.
 • Niski pobór prądu <100 mA (w trybie obniżonego obszaru pokrycia oraz obniżonej głośności <50 mA).
 • Tryb obniżonego obszaru pokrycia.
 • Funkcja opóźnienia wyłączenia lampy błyskowej.
 • Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.
Typ sygnalizatora  Akustyczno - optyczny
Napięcie zasilania  20~32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku  0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)  <0,1A
Pobór mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC)  <2,4W
Natężenie dźwięku w odległości 1m  Tryb pełnej głośności > 110dB

 Tryb obniżonej głośności > 104dB

Rodzaj środowiska pracy Typ B
Zakres temperatury pracy  od -25˚C do +70˚C
Stopień ochrony  IP 33C
Max. przekrój przewodu  1,5mm2
Liczba błysków na minutę  33 rozbłyski na minutę
Waga  960 g
Wymiary  312x295x95 mm
Współpracująca puszka instalacyjna  PIP-3AN

Karta Katalogowa

SAOZ-Pk2_karta_katalogowa

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych SAOZ-Pk2

463w2-certyfikat-stalosci-wlasciwosci-uzytkowych-saoz-pk2.pdf

Świadectwo Dopuszczenia SAOZ-Pk2

752w2-swiadectwo-dopuszczenia-saoz-pk2.pdf