Wycofany z oferty Producenta W2 - produkcja zakończona w marcu 2023

Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru wewnątrz budynków.

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika WSD-1 oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku.

Sygnalizator SA-K7N występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4lx). 

Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiększania głośności (od około 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja głośności dokonywana jest za pomocą potencjometru znajdującego się w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego narastania głośności włączana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika.

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów serii SA-K7N możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem powyższych informacji dotyczących sposobu montowania.

Oznaczenia:

SA-K7N/3m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 3m
SA-K7N/6m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 6m
SA-K7N/9m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 9m

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania  16–32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania
SA-K7N/6m <75mA
 Pobór mocy w stanie alarmowania
 SA-K7N/6m <1,8W
Natężenie dźwięku w odległości 1m >100dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy od -25˚C do +55˚C 
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 33
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania  Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm² do 1,5mm² Max. przekrój przewodu 2,5mm² 
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 33,6 błysków na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku
 SA-K7N/6m  tb=0,15s
Wymiary Ø115 x 100mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN, PIP-3AN (opcja synchronizacji)