Wycofany z oferty Producenta W2 - produkcja zakończona w marcu 2023

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SA-K7N DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0308 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3145/2018 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

  • przeznaczony do sygnalizacji akustyczno-optycznej w systemach sygnalizacji pożaru, wewnątrz budynku
  • występuje w wersji: 3m, 6m i 9m - optymalny dobór liczby sygnalizatorów do kubatury pomieszczenia (w zależności od wersji sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia, w którym natężenie światła jest większe od 0,4lx):

- wersja 3m przewidziana jest do stosowania np. w pomieszczeniach biurowych

- wersja 6m i 9m przewidziana jest do stosowania np. w halach produkcyjnych, magazynach

  • część akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiększania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1m)
  • regulacja głośności dokonywana jest za pomocą potencjometru znajdującego się w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja liniowego zwiększania głośności włączana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika
  • 16 wzorów dźwięku
  • umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii)
  • parametry optyczne dostosowane do wymagań normy EN 54-23
  • współpracuje z wyłącznikiem sygnału dźwiękowego WSD-1. W przypadku pracy sygnalizatorów w sieci, istnieją dwie opcje wyłączenia dźwięku: wyłączenie dźwięku w całej sieci sygnalizatorów lub wyłączenie lokalne sygnalizatora, do którego podłączony jest wyłącznik

Oznaczenia:

SA-K7N/3m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 3m
SA-K7N/6m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 6m
SA-K7N/9m   - Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 9m

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania  16–32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania
SA-K7N/3m <75mA
SA-K7N/6m <75mA
SA-K7N/9m <110mA
 Pobór mocy w stanie alarmowania
 SA-K7N/3m <1,8W
 SA-K7N/6m <1,8W
 SA-K7N/9m <2,64W
Natężenie dźwięku w odległości 1m >100dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy od -10˚C do +55˚C 
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 33
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania  Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm² do 1,5mm² Max. przekrój przewodu 2,5mm² 
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 33,6 błysków na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku
 SA-K7N/3m  tb=0,15s
 SA-K7N/6m  tb=0,15s
 SA-K7N/9m  tb=0,19s
Wymiary Ø115 x 100mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN, PIP-3AN (opcja synchronizacji)