SYGNALIZATOR SA-K6 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3508/2019 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

 

  • przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach zamkniętych
  • również może służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów
  • posiada możliwość wyboru jednego z 4 sygnałów akustycznych
  • stosując WSD-1 można wyłączyć sygnał dźwiękowy i pozostawić sam sygnał optyczny

 

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania 16 - 32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA
Pobór prądu w stanie działania <65mA
Natężenie dźwięku z odległości 1m >100dB
Zakres temperatury pracy od -10˚C do +55˚C
Szczelność obudowy IP 21C
Wymiary Ø 115 x 70 mm