PUSZKA PIP-7A POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

  • puszka PIP-7A jest puszką o odporności ogniowej E90
  • puszka stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
  • puszka PIP-7A przeznaczona jest do łączenia przewodów instalacji SAP

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania max. 400V AC
Zakres prądowy max.32A
Średnica kabla instalacyjnego 19mm
Przekrój przewodu max. 4mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20

Wymiary

Wymiary z przepustami

275x114x30mm

286x114x30 mm