PUSZKA PIP-5A POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

  • puszka PIP-5A jest puszką o odporności ogniowej E60, E90
  • umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm2
  • głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających
  • konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16 A

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania max 400V AC
Zakres prądowy

max 16A

Średnica kabla instalacyjnego max Ø 16mm
Przekrój przewodu max 4mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20

Wymiary

174x92x47mm