PUSZKA PIP-3AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

 

  • puszka instalacyjna PIP-3AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
  • posiada odporność ogniową E90
  • przeznaczona jest do podłączania sygnalizatora SG-Pgw2 oraz sygnalizatorów SO-Pd11,  SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N (opcja synchronizacji), SA-K7N (opcja synchronizacji) oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
  • charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
  • zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru
  • PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN

 

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania max 400 AC
Zakres prądowy 0,75A /  w wersji rozgałęźnej max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego max Ø 19 mm
Przekrój przewodu max 4 mm²
Szczelność obudowy IP 20

Wymiary (ośmiokąt x h)

Wymiary z przepustami

121 x 28 mm

137x124x28 mm

Współpracujący sygnalizator

SG-Pgw2, SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N