PUSZKA PIP-2AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

  • puszka instalacyjna PIP-2AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
  • posiada odporność ogniową E90
  • przeznaczona jest do podłączania sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
  • charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
  • puszka instalacyjna PIP-2AN występuje również w wersjach przelotowych i rozgałęźnych dwu lub trzyżyłowych
  • zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

 PIP-2AN/0,375A i PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2

Napięcie zasilania max. 400V AC
Zakres prądowy

Wersja przelotowa max. 41A, rozgałęźna max. 16A

Średnica kabla instalacyjnego max. 19mm
Przekrój przewodu max. 4mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20

Wymiary

Wymiary z przepustami

156x80x30mm

166x88x30mm

PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2 i PIP-2AN/rozgałęźna/3 Żyły/6mm2   

Napięcie zasilania max. 400V AC
Zakres prądowy

W zależności od zastosowanego bezpiecznika
wersja rozgałęźna max.16A

Średnica kabla instalacyjnego max. 25mm
Przekrój przewodu max. 6mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20

Wymiary

Wymiary z przepustami

209x114x36mm

225x125x36mm

PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2 i PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2 i PIP-2AN/Rozgałęźna/3 Żyły/4mm2           

Napięcie zasilania max. 400V AC
Zakres prądowy

Wersja przelotowa max. 32A, rozgałęźna max. 16A

Średnica kabla instalacyjnego max. 19mm
Przekrój przewodu max.  4mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20

Wymiary

Wymiary z przepustami

187x98x30mm

197x103x30mm