PUSZKA PIP-1AN POSIADA KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 063-UWB-0194 ORAZ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ NR CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 WYDANIE 2 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB

  • puszka instalacyjna PIP-1AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru
  • posiada odporność ogniową E90
  • przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów np. serii SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
  • charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej
  • zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru
  • występuje również w wersji PIP-1AN/ROZGAŁĘŹNA, która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Napięcie zasilania max 400V AC
Zakres prądowy 0,375A / rozg. max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego max Ø 19mm
Przekrój przewodu max 4 mm²
Szczelność obudowy IP 20
Wymiary (ośmiokąt x h) 108 x 28 mm