Rozszerzany z 1.26m do 2,5 m dzięki zastosowaniu 2 łatwoblokujących się sekcji teleskopowych.Narzędzie to może być rozbudowane do 4 m dzięki SOLO 101.