Rozszerzany z 1.26m do 4.5 m dzięki zastosowaniu 4 łatwoblokujących się sekcji teleskopowych.Narzędzie to rozszerza się by sięgnąć na 6 metrów i może być rozbudowane do 9 m dzięki trzem SOLO 101.