Areozol testowy do szybkiego przetestowania funkcjonalności detektorów dymu. Zawiera bezpieczne chemikalia, niepalna formuła do skutecznej aktywacji i minimalnej obsługi detektorów.