SmartLook to pakiet oprogramowania scentralizowanego monitoringu dla alarmu przeciwpożarowego i systemu antywłamaniowego INIM. Oferuje duże możliwości aplikacji. Jego modułowość sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, biurowych oraz dla aplikacji domowych. Typowe zastosowanie to scentralizowany nadzór kilkunastu instalacji zlokalizowanych w różnych budynkach lub w różnych miejscach. Inną typową instalacją są recepcje hoteli, centra konferencyjne, centra zakupowe oraz inne miejsca gdzie stały nadzór systemów przeciwpożarowego  i alarmowego wymagają szybkiej reakcji ze strony operatora na sytuacje związane z alarmami.  Elastyczność tego oprogramowania pokazuje możliwości współpracy z adresowalnymi systemami przeciwpożarowymi jak np. Smartoop oraz jednoczesnym zarządzaniem systemami konwencjonalnymi jak np. SmartLine.  Prawdziwy potencjał oprogramowania SmartLook jest widoczny przy aplikacji zarządzania danymi przychodzącymi z różnych , geograficznie odległych obiektów.  SmartLoop, dzięki łatwemu dla użytkownika interfejsowi, również zapewnia znaczącą rolę dla domowego użytkownika przy podłączeniu do centrali alarmowej SmartLiving. Jednocześnie może być używany do zarządzania i monitorowania instalacji przeciwpożarowej opartej o centrale adresowalne SmartLoop jak i konwencjonalne SmartLine. Program nadzorczy SmartLook używa graficznych map połączonych w strukturę „drzewa”. Na każdej mapie znajduje się określona liczba punktów.  Obiekty mogą być elementami nadzorowanymi   (czujniki, partycje, linie, wyjścia itd.), połączeniem do innej mapy, połączeniem do strony internetowej lub przyciskiem sterującym przy kontroli dostępu. Operator może w sposób interakcyjny działać w systemie w czasie rzeczywistym. Możliwe jest w ten sposób sterowanie stanem wejść, aktywacje wyjść, oraz wykonywanie takich funkcji jak uzbrojenie, rozbrojenie, blokowanie linii, aktywacje wyjść itp. Smartlook integruje również możliwości video oraz współpracuje z kamerami i rejestratorami , które mają możliwość pracy w sieci IP. 
SmartLook może również importować konfigurację systemu poprzez bezpośredni odczyt z centrali lub importowanie jej z bazy danych oprogramowania SmartLeague coo pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego na skonfigurowanie programu. System zapewnia nieskomplikowaną samo-diagnostykę, która pozwala operatorowi na zweryfikowanie stanu komunikacji pomiędzy oprogramowaniem a centralą. Możliwe jest również zarządzanie z różnych poziomów dostępu. 

Wersja SmartLookF01L jest na licencji nierozszerzalnej.

Minimalne wymagania sprzętowe Pentium 4 processor (3.2 GHz)
RAM 2 GB
Sound board
System operacyjny Windows 2000 Professional z Microsoft Data Access Component (MDAC) 2.8 lub
Windows XP, XP64
Windows Vista, Vista 64
Windows Seven, Seven 64
Wolne miejsce na dysku 500 MB
Liczba zarządzanych central 25
Interfejs RS232, Ethernet
Poziomy dostępu Użytkownik, Gł. Użytkownik, Administrator
Rozdzielczość ekranu 800x600, 960x600, 1024x600, 1024x640, 1024x768, 1152x964, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024

Karta katalogowa

kk_smartlookf01l_pl.pdf