Moduł SmartLAN/SF zapewnia połączenie z dowolną siecią Ethernet i umożliwia zdalny dostęp (przez Internet) do centrali przeciwpożarowej (umożliwia dostęp do każdej centrali znajdującej się w sieci token-ring). Moduł ten pozwala na zdalne wysyłanie/ściąganie operacji, a także na monitorowanie systemu przez oprogramowanie SmartLook INIM.