Moduł SmartLAN zapewnia połączenie z dowolną siecią Ethernet i umożliwia zdalny dostęp (przez Internet) do centrali przeciwpożarowej (umożliwia dostęp do każdej centrali znajdującej się w sieci token-ring). Moduł ten może wysyłać szczegółowe e-maile z podsumowaniem każdego wydarzenia, używając TCP/IP możliwe jest wysyłanie raportów w czasie rzeczywistym. Moduł zapewnia także możliwość zdalnego programowania i monitorowania i  zapewnia  dostęp do systemu poprzez serwer www.