SecuriRAS ASD 535-2

SecuriRAS ASD 535-2
Zasysający system ASD 535 z dwiema rurami zasysającymi i standardowym wyświetlaczem.

System zasysający SecuriRAS ASD 535

W skład systemu zasysającego SecuriRAS ASD 535 wchodzi/wchodzą pojedyncza albo dwie linie rur z wykonanymi w nich otworami zasysającymi oraz jednostka centralna wyposażona w pojedynczy  albo dwa oddzielne sensory dymu SSD 535.

ASD 535-1

Zasysający system ASD 535 z jedną rurą zasysającą i standardowym wyświetlaczem

ASD 535-2

Zasysający system ASD 535 z dwiema rurami zasysającymi i standardowym wyświetlaczem

ASD 535-3

Zasysający system ASD 535 z jedną rurą zasysającą wyświetlaczem i wskaźnikiem koncentracji dymu

ASD 535-4

Zasysający system ASD 535 z dwiema rurami zasysającymi, wyświetlaczem i wskaźnikiem koncentracji dymu

Powietrze z dozorowanego pomieszczenia jest strumieniem ciągłym transportowane za pomocą wentylatora do komór pomiarowych sensorów. Mające miejsce ewentualne zabrudzenie otworów próbkujących oraz mechaniczne naruszenie ciągłości rur zasysających jest stale monitorowane poprzez kontrolę intensywności i ciągłości przepływu powietrza. Za wczesną detekcję nawet śladowych ilości dymu w zasysanym powietrzu odpowiadają wysokoczułe sensory dymu jednostki centralnej. Panel przedni jednostki centralnej wizualizuje a procesor permanentnie analizuje i ocenia poziom koncentracji dymu w próbowanym powietrzu oraz wykrywa i sygnalizuje inne stany alarmowe, usterki i statusy wiadomości. W konsekwencji każdy wzrost stężenia dymu zostaje wykryty bardzo wcześnie. Trzy wstępne sygnały przedalarmowe oraz dwa główne alarmy mogą być programowane i sygnalizowane poprzez przekaźniki bezpotencjałowe. ASD 535 został wyposażony w cztery sloty-gniazda dla opcjonalnego dołączenia modułu przekaźnikowego. Projektant został wyposażony w oprogramowanie Pipeflow realizujące obliczenia przestrzennych układów orurowania. Instalator natomiast przy uruchamianiu urządzenia korzysta z oprogramowania ASD Config.

System zasysający SecuriRAS ASD 535 – Dane techniczne

Napięcie pracy i prąd spoczynkowy  

10.5-30 VDC / 290 mA (przy 24 VDC)

Czułość detekcji dla stanu alarmu

0,02% /m - 10% m (0.00087-0.457 dB/m)

Próg detekcji prealarmów 1, 2 i 3

0.002-9% / m, programowalny w krokach co 10%

Wyjścia

3 typu przekaźnikowego bezpotencjałowe

Opcjonalne moduły

4 (SLM / XLM 35, MCM 35, 35 i SIM 2 × RIM 35)

Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnikowych

1 A / 30 VDC

Norma zharmonizowana        EN 54-20

Klasa A, B i C

Certyfikat

VdS G 208154, 0786-CPD-20600

Zakres temperatur pracy   

-30°C do + 60°C

Stopień ochrony   

IP 54

Wymiary obudowy (W × H × D)   

263 × 397 × 146 mm

Kolory obudowy

jasnoszary RAL 2807005 oraz antracytowy RAL 3002005

Materiał obudowy / Masa   

ABS; 3850 g

Wyświetlacz i sygnalizacja

1 LED (zielony) Zasilanie, 1 lub 2 diody LED (żółty) usterki, 1 lub 2 diody LED (żółty) Zanieczyszczenia, 1 Przycisk Resetu

opcjonalnie:

dodatkowo 10 lub 20 diod LED (żółty) na wyświetlaczu poziomu dymu

pamięć zdarzeń

max. 430 zdarzeń nie starszych niż rok

przepusty kablowe  

4 x M20; 1 × M25

Wentylator

5 biegów, żywotność 65.000 godzin (przy 40 ° C)

Ciśnienie zasysania  

> 400 Pa (wydajność na biegu 5)

Poziom hałasu

43 dBA (bieg 3); 32 dBA (bieg 1)

Kryteria systemowe przetestowane zgodnie z EN 54-20

długość rur max. 2 x 240 m

Kryteria systemowe poza standardem zgodności

max. 2 x 400 m

Certyfikat ce

Karta katalogowa

Certyfikat autoryzowanego partnera Securiton

certyfikatsecutiton2020_3.pdf