Star

Star
Czujnik stłuczenia szyby

Czujnik STAR działa w oparciu o iloczyn dwóch kryteriów występujących w momencie rozbijania szyby: kryterium wysokich częstotliwości pochodzących od tłuczonego szkła oraz kryterium niskich częstotliwości pochodzących od silnego uderzenia w powierzchnię szyby.

STAR wywoła alarm tylko wtedy, gdy zostaną spełnione oba powyższe kryteria. Nie zareaguje więc na sygnały akustyczne mogące jedynie przypominać brzmieniem rozbijanie szkła np. dzwonek, brzęk kluczy, muzyka itp.

W celu dokładnego dopasowania czujnika do warunków danego pomieszczenia zastosowano dwa potencjometry umożliwiające oddzielną regulację czułości dla obu wykrywanych częstotliwości. Dzięki nim można dostosować czujnik zarówno do dużego, akustycznego pomieszczenia (np. głośnego biura), jak i do cichego pokoju.

Mikroprocesorowy czujnik zbicia szkła
Specjalne procedury podwójnej analizy odbieranych sygnałów
Regulacja dla każdego toru oddzielnie (praca w trybie AND)

Certyfikat ce

cc_gradestar_pl_2.pdf

Deklaracja zgodności

doc-star-vidicon-0017527.pdf cc_star_pl_2.pdf

Karta katalogowa

kk_star_pl_2.pdf

Instrukcja

starpl081027.pdf