SMART LOGOS 60S

SMART LOGOS 60S
Moduł syntezera mowy do modemów GSM Smart Link

Moduł syntezera mowy. Urządzenie zapamiętuje do 15 komunikatów. Sumaryczna długość komunikatów nie może być większa niż 60 sekund. Moduł współpracuje tylko z modułami GSM Smart Link.

Syntezer mowy z komunikatami do 60 sekund
Do 30 min wiadomości głosowych
Nagrywalne wiadomości głosowe (pre-recorded): 15
Automatyczne powiadomienia głosowe
Pamięć głosowa (1 wiadomość dla jednego Joy/MAX )
Menu wywołań głosowych
Menu telefonicznych wywołań głosowych
Głosowe powiadomienia na lokalnej klawiaturze (Joy/MAX)
Automatyczny wybór głosowy
Nagrywanie wiadomości na klawiaturach Joy/MAX
Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav)
Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech)
Wymiary: 20x20x15 mm
Waga: 10 g

Karta katalogowa

kk_smartlogos60s_pl.pdf