SMART LINK ADVANCED - Model G/GP BOX - Grade 3

SMART LINK ADVANCED - Model G/GP BOX -  Grade 3
Dialer PSTN/GSM i GPRS z generatorem linii rezerwowej. Antena w zestawie na obudowę.

Model G nie obsługuje m.in.:
- syntezera mowy
- funkcji centrali alarmowej
- cyfrowego dialera i powiadomień PSTN

SmartLink to odpowiedź na wszystkie potrzeby łączenia sieciowego PSTN i GSM. SmartLink posiada następujące funkcje:
• Wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
• Wybór głosowy i cyfrowy w sieci PSTN (Tylko model GP)
• SMS dialer
• SMS zarządzanie komendami
• DTMF zarządzanie komendami przez sieć GSM
• DTMF zarządzanie komendami przez sieć PSTN (Tylko model GP)
• Identyfikacja dzwoniącego
• Filtr połączeń przychodzących i wychodzących
• Praca jako mini centrala antywłamaniowa dla małych projektów komercyjnych. (Tylko model GP
Generator linii rezerwowej
Ta funkcja zapewnia podłączenie przez GSM jeżeli linia PSTN jest niedostępna.
Zdarzenia
Prawdziwy potencjał modułu widać tylko wówczas kiedy SmartLink nie jest ograniczony tylko do zastosowania jako generatora linii rezerwowych. Został zaprojektowany aby dołączyć funkcje, które zazwyczaj dają oddzielnie połączone urządzenia. Rdzeniem konstrukcji jest lista zdarzeń jakie rozpoznaje i wytwarza to urządzenie. Elastyczna konstrukcja pozwala instalatorowi zaprogramować funkcje tj. aktywacja głosowa lub cyfrowa, kontrola wyjść i aktywacja zaawansowanych funkcji - oddzielnie dla każdego zdarzenia.
Wybór głosowy i cyfrowy
Kiedy SmartLink łączy się cyfrowo może automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomości głosowe oraz raporty ContactID przez linie naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia płyta dźwiękowa SmartLogos60.
Dialer SMS
Funkcja dialeru zarządza 10 numerami telefonicznymi i zapewnia 10 edytowalnych wiadomości.
Terminale wejściowe i wyjściowe
SmartLink ma 5 terminali, które mogą być zaprogramowane jako wejścia lub wyjścia lub jako oba razem (opatentowane). Ta innowacyjna funkcja zapewnia maksymalną elastyczność wejść i wyjść.
Funkcje kontroli antywłamaniowej.
Poprzez wybranie tej opcji, urządzenie doda funkcję antywłamaniową do listy zadań. Operacje uzbrojenie/ rozbrojenie mogą być dokonane przy użyciu przełącznika klucza albo poprzez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne połączenie z SmartLink . Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego.
Identyfikacja “dzwoniącego”
Funkcja identyfikacji dzwoniącego jest szczególnie interesująca. Funkcja ta pozwoli użytkownikowi aktywować wyjścia, syreny, filtr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomości SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).
Komendy SMS
Aktywacja wyjść, aktywacja syren i zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez wiadomość SMS po potwierdzeniu hasłem jeśli jest takie wymagane.
Komendy DTMF
Urządzenie może odpowiadać na połączenia przychodzące z sieci PSTN i GSM oraz wykonywać polecenia tonowe DTMF tj. uzbroić/rozbroić, zapytanie o status wyjścia, aktywacja wyjść, aktywacja syren i skasowanie połączeń oczekujących. Te polecenia mogą być wykonywane po potwierdzeniu hasłem lub bez jego konieczności.
Oprogramowanie
Oprogramowanie SmartLeague obsługuje linię produktów SmartLink. To innowacyjne oprogramowanie funkcjonuje pod znakiem handlowym ” .NET “ i dostarcza instalatorowi łatwe w użyciu narzędzie programowania. 

Modem GSM z wbudowanym telefonem GSM w obudowie z anteną
Symulacyja lini PSTN: Tak
Terminale Wyjścia/Wejścia: 5
Programowalne terminale wejściowe: NO, NC, EOL i DEOL: Tak
Programowalne terminale wyjściowe: NO, NC, bistabilne, impulsowe: Tak
Kalibracja wejścia (opatentowane): Tak
Moduł głosowy SmartLogos60 (opcja dodatkowa): Tak (tylko model GP)
Port RS232 port do programowania z PC: Tak
Dodatkowe wyjście zasilania (zabezpieczone i ograniczone do 400mA): Tak
Zabezpieczenie tamperem: Tak
Metalowa skrzynka: Tak
Zewnętrzne zasilanie / ładowanie akumulatora: Tak
Obudowa baterii: 12V 1.2Ah
Moc: 13,8Vdc - 650mA
Wymiary: 220x133x55 mm
Waga: 0,9kg
Kontrola antywłamaniowa: Tak (tylko model GP)
Pamięć zdarzeń (32): Tak
ContactID dialer w sieci GSM: Tak
ContactID dialer w PSTN: Tak (tylko model GP)
SMS dialer - sieć GSM: Tak
Dialer głosowy w sieci GSM (wymagana płyta dźwiękowa SmartLogos60): Tak (tylko model GP)
Dialer w sieci telefonicznej PSTN (wymagany moduł głosowy SmartLogos60): Tak (tylko model GP)
Zarządzanie komendami DTMF przez sieć GSM z hasłem lub bez hasła: Tak
Zarządzanie komendami DTMF przez sieć PSTN z hasłem lub bez hasła: Tak (tylko model GP)
GSM lub PSTN priorytet: Tak
Sygnalizacja problemu (akumulator, PSTN, GSM, Wyjścia): Tak
Przekierunkowanie SMS przychodzących: Tak
Czarna lista (blokada) dla rozmów przychodzących z PSTN (100 numerów): Tak
Czarna lista (blokada) dla rozmów wychodzących z GSM (100 numerów): Tak
Identyfikacja dzwoniącego dla operacji uzbroić/rozbroić, wyjścia i buzzera: Tak
Zarządzanie komendami przez SMS z indentyfikacją wysyłającego lub bez: Tak
Dźwięk zwrotny lub wiadomość SMS potwierdzająca realizację komendy: Tak
Numery telefonu dla funkcji wyboru (głosowe, cyfrowe, wiadomość SMS): 10
Wiadomości SMS dla funkcji wyboru SMS: 10
Wybór połączenia do sieci GSM lub PSTN programowalne dla każdego zdarzenia: Tak
Programowalne zdarzenia (okresowe, konserwacyjne, data ważności karty SIM): Tak