NEXUS - Grade 3

NEXUS - Grade 3
Modem GSM do powiadomień głosowych i SMS
Praca po magistrali I-BUS

Nexus to moduł GSM podłączany za pomocą magistrali I-BUS do centrali SmartLiving. Dzięki temu Nexus oferuje znakomite możliwości funkcjonalne. Zawdzięcza je właśnie „bliskiej" współpracy z centralą łącząc się z nią za pomocą magistrali I-BUS do której podłączone są wszystkie pozostałe elementy systemu (ekspandery, klawiatury, czytniki, transceivery bezprzewodowe czy syreny). Nexus-a można zamontować w obudowie centrali (wymiary identyczne jak moduł ekspandera Flex5/U) lub na końcu magistrali w dowolnym miejscu. Nawet jeśli Nexus utraci komunikację z centralą z powodu usterki lub zamierzonego działania to i tak jest w stanie sam z siebie wysłać SMS , raport cyfrowy lub nawiązać połączenie głosowe.

Gdy moduł Nexus jest podłączony do magistrali można centralę zaprogramować, aby nawiązywała połączenie głosowe lub cyfrowe (np. do stacji monitoring) poprzez zwykłą linię telefoniczną i jednocześnie poprzez sieć GSM z użyciem Nexus-a. Urządzenie zapewnia maksimum dowolności wyboru i jest prosty w programowaniu.

Nexus oferuje również funkcje wysyłania/odbierania wiadomości SMS. Pozwalają one na sterowanie centralą za pomocą wcześniej zaprogramowanych komunikatów dla każdego zdarzenia, jak również pozwala użytkownikowi na wysłanie SMS-a z komendą do centrali alarmowej taką jak np.: uzbrojenie/rozbrojenie systemu, aktywacja dowolnego scenariusza, aktywacja/dezaktywacja wyjść.

Wszystkie te operacje są chronione hasłem dostępu (wymagają również identyfikacji numeru osoby dzwoniącej lub wysyłającej SMS-a).

Urządzenie jest wyposażone w praktyczną zewnętrzną antenę z magnetyczną stopką oraz 3 m kablem ze złączem.

Dialer głosowy poprzez sieć GSM
Dialer cyfrowy poprzez sieć GSM
Wysyłanie wiadomości SMS (uprzednio zaprogramowanych) dla każdego zdarzenia
Aktywacja skrótów centrali poprzez wysłanie SMS-a
Aktywacja skrótów centrali poprzez identyfikację numeru dzwoniącego (aż 200 numerów)
Odpowiedź po wykonaniu komendy w formie dzwonka lub SMS-a
Możliwość przekierowania przychodzących SMS-ów
Programowanie priorytetu dla połączenia poprzez linię telefoniczną lub sieć GSM
SMS o stanie urządzenia (zasięg, operator GSM, itp.)
Wiadomość SMS, cyfrowa lub głosowa w komunikacji przy zagrożeniu
Wymiary (WxDxG) - 59 x 108 x 20 mm
Waga – 60 gr