SmartLine/LogEXP

SmartLine/LogEXP
Karta - płytka rozszerzająca bufor pamięci do central SSP SmartLine wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w budynkach

Karta SmartLine/LogExp to wtykowa karta pamięci nieulotnej do konwencjonalnych central sygnalizacji pożaru SmartLine. Ta karta dodaje odrębną nieulotną pamięć zdolną do przechowywania 2000 zdarzeń niezależnie od ulotnej pamięci 100 zdarzeń w centrali sygnalizacji pożaru SmartLine