Voice Programmer

Voice Programmer
Untitled document

Programator głosowy służący do nagrywania komunikatów głosowych w syntezerze mowy central Runner

Untitled document
Programator do nagrywania komunikatów w syntezerze mowy