Sygnalizator SGO-Pzg2 z komunikatami słownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator może także służyć jako zewnętrzny sygnalizator akustyczny mający Certyfikat CNBOP-PIB.

Sygnalizator składa się z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, układu elektronicznego oraz lampy, w której umieszczony jest palnik ksenonowy. Jako źródło dźwięku zastosowano głośnik. Sygnalizator generuje jednocześnie komunikat głosowy wraz z sygnałem optycznym. Przewody zasilające podłącza się zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora.

W celu zaprogramowania ilości komunikatów, wzoru dźwięku syreny oraz ustalenia trybu pracy sygnalizatora („master” lub „slave”) należy użyć urządzenia nagrywającego UN-2 lub UN-3. Sygnalizator posiada możliwość zaprogramowania priorytetu odtwarzanych komunikatów zależnie od potrzeb poprzez wykorzystanie odpowiednich podłączeń „+1” oraz „+2”. Daje to możliwość włączenia odpowiedniego komunikatu w zależności od źródła wyzwolenia ostrzeżenia o pożarze. Linia synchronizująca pracę sygnalizatorów w sieci powoduje równoczesne odtwarzanie dźwięku na wszystkich sygnalizatorach podłączonych do danej sieci (część optyczna nie jest synchronizowana).

Sekwencja sygnałów jest zgodna z PN-EN 54-3: 2003 / A2:2007. Istnieje możliwość wgrania do trzech komunikatów + opcjonalnie komunikat potwierdzający.

Oprócz komunikatu słownego użytkownik ma do wyboru jeden z 15 sygnałów dźwiękowych (lub brak sygnału).

 W celu nagłośnienia większych powierzchni (np. długie korytarze) stosowane są sygnalizatory główne (master) oraz sygnalizatory podrzędne – powtarzające (slave). Sygnalizator SGO-Pgz2 może służyć zarówno jako sygnalizator główny jak i podrzędny w zależności od tego jak zostanie zaprogramowany przez instalatora. Zastosowanie jednego sygnalizatora głównego i „n” sygnalizatorów powtarzających umożliwia jednoczesne odtwarzanie zsynchronizowanych komunikatów.

Sygnalizator współpracuje z wyłącznikiem WSD-1, który w przypadku pracy sygnalizatorów w sieci musi być podłączony do sygnalizatora „master”. Naciśnięcie klawisza wyłącznika powoduje wyłączenie dźwięku pozostawiając aktywny sygnał optyczny. Sposób podłączenia WSD-1 przedstawiony został na schemacie połączeń.

Sygnalizatory zewnętrzne SGO-Pgz2 mogą współdziałać z sygnalizatorami wewnętrznymi SG-Pgw w jednej sieci.

W celu pobrania katalogów, instrukcji, kart technicznych i pozostałych dokumentów, zapraszamy na stronę producenta pod adresem:

http://www.w2.com.pl/sygnalizatory/dla-projektanta-i-instalatora3/do-pobrania/

Typ sygnalizatora głosowo-optyczny
Napięcie zasilania 16-32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <0,9A
Pobór mocy w stanie alarmowania <21,6W
Natężenie dźwięku w odległości 1m >95dB
Rodzaj środowiska pracy Typ B
Zakres temperatury pracy od -25˚C do +70˚C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 33C
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm2 do 1,5mm2 włącznie
Max. przekrój przewodu 1,5mm2
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy  EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 34 rozbłyski na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku tb~0,5ms
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa ~1400g
Wymiary 312x295x95mm
Współpracująca puszka instalacyjna  PIP-3AN