Przycisk STOP Gaszenia

Przycisk STOP Gaszenia
Przełącznik alarmowy STOP GASZENIA

typ: MCP3A-B000SG-K013-66C

Karta Katalogowa

kkstartstopgaszeniakac.pdf

Instrukcja

plinstrstartstopgaszenia_2.pdf

Deklaracja właściwości użytkowych

mcp3a-ybm3adopdop04220190403.pdf

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

mcp3a-wcp3a-y-bcop1035-cpr-es06729020190131.pdf