Przycisk START Gaszenia

Przycisk START Gaszenia
Przełącznik alarmowy START GASZENIA

typ: MCP3A-Y000SG-K013-65C

Temperatura pracy

-10ºC do +55ºC

Stopień ochrony IP 43
Waga 160g
Wymiary 87 x 89 x 59,5 (mm)

Instrukcja

plinstrstartstopgaszenia_3.pdf

Karta Katalogowa

KK_Start_Stop_Gaszenia_KAC

Deklaracja właściwości użytkowych

mcp3a-ybm3adopdop04220190403_1.pdf

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

mcp3a-wcp3a-y-bcop1035-cpr-es06729020190131_1.pdf