SMART LOGOS 60S

SMART LOGOS 60S
Untitled document

Moduł syntezera mowy. Urządzenie zapamiętuje do 15 komunikatów. Sumaryczna długość komunikatów nie może być większa niż 60 sekund. Moduł współpracuje tylko z centralami Inim. 

Untitled document
Syntezer mowy z komunikatami do 60 sekund
Do 30 min wiadomości głosowych
Nagrywalne wiadomości głosowe (pre-recorded): 15
Automatyczne powiadomienia głosowe
Pamięć głosowa (1 wiadomość dla jednego Joy/MAX )
Menu wywołań głosowych
Menu telefonicznych wywołań głosowych
Głosowe powiadomienia na lokalnej klawiaturze (Joy/MAX)
Automatyczny wybór głosowy
Nagrywanie wiadomości na klawiaturach Joy/MAX
Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav)
Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech)
Wymiary: 20x20x15 mm
Waga: 10 g

Karta katalogowa

kk_smartlogos60s_pl.pdf